Pałac, P

Powstanie pałacu ustala się na II połowę XIX wieku. Do 1945 roku rezydencja była własnością kilku rodów. Obiekt nawiązuje stylem do angielskiego gotyku. Po zakończeniu II Wojny Światowej w pałacu urządzono siedzibę PGR-u. Po jego likwidacji obiektem zarządzało wiele różnych agencji państwowych.

# Podobne miejsca