Pałac, K

Pałac powstał pod koniec XIX wieku, z inicjatywy bogatej rodziny posiadającej nieopodal inny o wiele bardziej okazały i znany pałac. Był ich własnością aż do 1945 roku. W kolejnych dziesięcioleciach pałac pełnił wiele różnych ról – od mieszkań czy szkołę po bibliotekę.

# Podobne miejsca