Pałac, J

Pałac zbudowany został pod koniec XVIII wieku przez Hochbergów. Przed pierwszą wojną pałac należał do rodziny von Romberg, w rękach której pozostawał do końca II Wojny Światowej. W 1948 roku stworzono w pałacu prewentorium dla dzieci zagrożonych gruźlicą. Następnie mieścił się tutaj ośrodek kolonijny i Dom Pomocy Społecznej. Pałac przez lata powojenne był wielokrotnie remontowany i modernizowany.

# Podobne miejsca