Pałac, SD

Pałac zbudowany został prawdopodobnie w wieku XVII. Przez kolejne lata wielokrotnie zmieniał właścicieli. W 1815 roku majątek przeszedł w ręce rodziny von Münchhausen i pozostał w jej posiadaniu do 1945 roku. W latach 1840 – 1844 za ich sprawą stary budynek został przebudowany w okazały, neogotycki pałac, który pozostał po dziś dzień. Po zakończeniu II Wojny Światowej rezydencję zajmowała Armia Czerwona. Potem do 1957 roku mieściły się tu mieszkania i biura pracowników PGR–u. Kolejne lata to kolejne zmiany właścicieli.

# Podobne miejsca