Pałac Hrabiego von Magnis

Pierwszy pałac powstał tu już w XVI wieku, ale jego obecny kształt jest efektem odbudowy obiektu po wielkim pożarze w 1871 roku. Budowlę w barokowo-klasycystycznym stylu z charakterystyczną wieżą zawdzięczamy rodowi von Magnis. W rezydencji goszczono koronowane głowy czy prezydentów. Pałac przetrwał II wojnę światową i stał się własnością skarbu państwa. Przez wiele lat mieściła się w nim szkoła rolnicza.

# Podobne miejsca