Kopalnia Węgla Kamiennego, Wałbrzych

Kopalnia od  powstania w 1770 roku aż do zakończenia II wojny światowej  nosiła nazwę „Fuchs”. Po przejęciu zakładu przez  Polskę nazwano ją „Julia”. W latach 1946–1950 nosiła nazwę „Biały Kamień”, a od roku 1950 „Thorez”. Od 1993 aż do likwidacji kopalnia ponownie nosiła nazwę „Julia”. W kopalni eksploatowano pokłady węgla warstw wałbrzyskich, rocznie wydobywając  do 800 tys. ton węgla. Ze względu na nieopłacalność wydobycia węgla w 1990 kopalnia została postawiona w stan likwidacji. Wewnątrz nie zmieniło się nic od wyjścia ostatniego górnika 20 września 1996 roku.

# Podobne miejsca