Kościół, Biedrusko

Kościół p.w. Ścięcia Św. Jana Chrzciciela zbudowany został w 1531 roku. Od czasu II wojny leży on na terenie poligonu w Biedrusku.

# Podobne miejsca