Hotel, Nadole

Ruiny wielkiego hotelu wzniesionego w latach 70. za czasów budowy elektrowni wodnej. Późnej od lat 80. służył budowniczym pierwszej Polskiej elektrowni jądrowej, po zakończeniu budowy miał także służyć jej pracownikom. Działał on jeszcze do 2002 roku, wykorzystywany przez turystów przyjeżdżających nad jezioro Żarnowieckie.

# Podobne miejsca