Fabryka S

Zakład uruchomiony został w 1951 roku. Przez kilka kolejnych lat fabrykę znacznie rozbudowano. W szczytowym okresie produkcji na początku lat 80. pracowało tu około 14 tys. pracowników. Po przemianach ustrojowych z 1989 roku oraz z powodu produkcji przestarzałych konstrukcji zatrudnienie zaczęło się zmniejszać. Przez następne lata zakład zmieniał właścicieli i był dzielony na mniejsze firmy, jednak pomimo okrojonej formy nie zmieniło się jego przeznaczenie. Kilka lat temu jednak produkcja została wstrzymana. Dzisiaj w halach gdzie kiedyś panował gwar, hałas i wysoka temperatura spotkać można tylko gołębie zaskoczone jakikolwiek ruchem w wymarłych przestrzeniach.

# Podobne miejsca