Carskie koszarowce, Legionowo

Pozostałości po koszarowcach z czasów carskich, opuszczone przez wojsko w latach 90. Do dzisiejszego dnia zachowały się bardzo zniszczone i zaśmiecone.

# Podobne miejsca